(02) 3133-122Техничка поддршкаКонтакт и локација

SYNERGY SY50 - фискална каса со мали димензии и високи перформанси

SYNERGY SY50 - електронска каса со фискална меморија наменета и со својата големина прикладна за користење на најразлични локации: 
Мали продавници, кафетерии и ресторани
Канцеларии
Сервисни центри
Стоматолoшки ординации и амбуланти
Интернет кафиња
Паркиралишта и гаражи
Продавници и комерцијални објекти каде што просторот е лимитиран и нема можност за инсталирање на поголеми каси 

Технички карактеристики:

Термален принтер Citizen MLT-288 со брзина од 10 lines/sec
Тастатура со 33 копчиња од кои:
12 нумерички и 21 фунционални
Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD
со 16 карактери во линија
Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија
Фискална меморија – до 2000 записи
Напојување:
AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)
Димензии: 320 mm x 226 mm x 92 mm
Тежина: 1.680 kg
термални хартиени ролни со димензии:
ширина – 2 x 28 mm
максимален дијаметар: 40 mm.

Периферни уреди(вградени): 
Интерфејси:
PC (ECR мрежа)
Бар код (магнетен) читач
електронска вага
надворечен дисплеј
надворешна тастатура за брз внес
POS терминал (читач на платежни картички)
Функционални карактеристики
Програмирање, регистрација и извештаи за продажба
до 6000 артикли.
До 22 карактера за име на артикал, 8 места за цена
Директен пристап до артикли – 8
14 места за код на артикал
14 места за бар код на арткал
До 5 даночни групи
До 30 операторски имиња и лозинки
(24 касиери, 4 администратори и 2 програмери)
Намалувања и покачувања над цената на артиклот или на
вкупната вредност на сметката
Дневни и периодични извештаи
Користење на бар код читач во автономен режим
Позиционирање и пребарување на артикал пред продажба
180 линиски бафер за сметки

Цена: 14.159,00 МКД* 

*Цената е со вклучен ДДВ.

Промоција