(02) 3133-122Техничка поддршкаКонтакт и локација

SYNERGY SY50 - фискална каса со мали димензии и високи перформанси

Електронска каса со фискална меморија и прикладна големина, наменета за користење на најразлични локации.

Read more...

Фискален печатач Synergy PF500

Истовремено печатење на клиентска и контролна сметка
Автоматско сечење на клиентската сметка

Read more...

Мобилна фискална каса Synergy SY45

SYNERGY SY45 – модерна, современа мобилна електронска каса со фискална меморија, автоматско мотање на контролна лента и батериско напојување, наменета и со својата големина прикладна за користење на отворени простори и за амбулантна продажба.

Read more...

Фискален таксиметар SY TAX

Фискалниот таксиметар е фискален уред со внатрешна фискална меморија со капацитет од  2 Mbit, наменет за користење во такси службата (служба за транспорт на патници) за калкулирање  на такси услугата. Се напојува  од  акумулаторот на возилото, лесен e за ракување и e со погодни димензии.

Read more...

Промоција