(02) 3133-122This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Техничка поддршкаКонтакт и локација

100 % повраток на средства

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Службен весник на РМ, бр. 112 од 25.07.2014 година

Член 30
(1) На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за регистрирање на готовинските
плаќања, да воведе и да користи фискален систем на опрема , односно фискална апаратура и
интегриран автоматски систем за управување му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.

(2) Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот
(1) на овој член не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.

SYNERGY PF700

Прв фискален принтер кој со вграден мрежен порт, USB приклучок и Сериски приклучок. Посебен приклучок за фиока за пари, вградена тастатура за полесно вадење на фискални извешта. Финансиска состојба.

SYNERGY SY250 - Најдобрата компактна каса

SYNERGY SY250
Компактна електронска каса со фискална меморија, наменета за користење на најразлични локации. Програмирање, регистрација и извештаи за продажба до 100.000 артикли.

 

SYNERGY SY55 - фискална каса со мали димензии и високи перформанси

Електронска каса со фискална меморија и прикладна големина, наменета за користење на најразлични локации. Програмирање, регистрација и извештаи за продажба до 100.000 артикли.

Мобилна фискална каса Synergy SY46

SYNERGY SY46 – модерна, современа мобилна електронска каса со фискална меморија и батериско напојување, наменета и со својата големина прикладна за користење на отворени простори и за амбулантна продажба. Програмирање и продажба на 100.000 артикли.

Фискален печатач Synergy PF550

Базиран на еден од најробусните печатари Citizen CBM-262, Synergy PF550 е директна надградба на најуспешниот и најпродаваниот фискален печатар Synergy PF500

Cтатус на апарат на сервис

Проверка на статус на фискален апарат на сервис

Проверете статус