(02) 3133-122Техничка поддршкаКонтакт и локација

SYNERGY SY55 - фискална каса со мали димензии и високи перформанси

Електронска каса со фискална меморија и прикладна големина, наменета за користење на најразлични локации.

Read more...

Мобилна фискална каса Synergy SY46

SYNERGY SY46 – модерна, современа мобилна електронска каса со фискална меморија и батериско напојување, наменета и со својата големина прикладна за користење на отворени простори и за амбулантна продажба.

Read more...

Фискален печатач Synergy PF550

PF550 e најбрзиот фискален печатач во Европа. Идеален за корисниците на постоечките компјутерски базирани POS системи

Read more...

Промоција

Поволности за постоечки корисници на фискалните апарати од Акцент